Ομιλία στο 7o Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας

Η Γενική Γραμματέας Τουρισμού κα Ευρυδίκη Κουρνέτα παρέστη στην έναρξη του τριήμερου 7ου  Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας και παρουσίασε  το έργο  του  Υπουργείου Τουρισμού για την συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, που αποτελεί προτεραιότητα στην εθνική τουριστική πολιτική.

Αναφέρθηκε ειδικότερα:

  • Στην επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών της Αθήνας μετά από 7 χρόνια, που σε λίγες ημέρες θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές
  • Στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές – Στη Σχολή Ξεναγών, τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου, και στα 8 Δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού, και στην ενίσχυσή τους με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την υψηλού επιπέδου κατάρτιση
  • Στην ψηφιακή  αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την ψηφιακή εποχή του τουρισμού και το νέο ψηφιακό οικοσύστημα που ολοκληρώνεται άμεσα.
  • Στην επικείμενη έναρξη των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ανέργων, εποχιακά εργαζομένων και εμπειροτεχνών για την τριετία 2017-2019, σε συνέχεια της εξασφάλισης των απαιτούμενων πόρων.

Τόνισε ότι η εφαρμογή της εθνικής τουριστικής πολιτικής την τελευταία τριετία έχει οδηγήσει στις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις τον ελληνικό τουρισμό και επισήμανε τις θετικές επαγγελματικές προοπτικές στον τουριστικό κλάδο.

Αναφέρθηκε επίσης στις βασικές κατευθύνσεις για το  μέλλον της Δημόσιας Τουριστικής Εκπαίδευσης και το ρόλο της στο  διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον που αφορούν:

  • Τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη πολιτική στον Τομέα της Τουριστικής Εκπαίδευσης. «Το επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή. Το ολοκληρώσαμε. Το εφαρμόζουμε» τόνισε.
  • Οι Συνέργειες, του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα. «Συνέργειες με τον κόσμο της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας, με τα στελέχη του τουριστικού κλάδου, τα Πανεπιστήμια της Διοίκησης Τουρισμού, τα Επιμελητήρια, τους τουριστικούς φορείς, τον Ιδιωτικό Τομέα. Γενικότερα τους ανθρώπους της Εκπαίδευσης με στόχο την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών και ευρύτερες δράσεις συνεργασίας» ανέφερε .
  • Η έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. «Έχουμε καθιερώσει εξαιρετική συνεργασία με τις αρχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τους τουριστικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών για τις προτεραιότητες και ευκαιρίες στην τουριστική ανάπτυξη. Αυτόν τον χαρακτήρα έχει η σημερινή παρουσία μας εδώ, στο συνέδριό σας» επισήμανε η κα Κουρνέτα.

Το Υπουργείο Τουρισμού, τόνισε,  ενθαρρύνει και στηρίζει κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχει στον επίκεντρο την  τουριστική εκπαίδευση και την αναβάθμιση της ποιότητας στην  ελληνική τουριστική βιομηχανία.