Τελετή υποδοχής των πρωτοετών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του νεοϊδρυθέντος τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Τουρισμού κα Ευρυδίκη Κουρνέτα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2017, στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου.

Η κυρία Κουρνέτα στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, τόνισε:

“Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να σας υποδεχθώ μαζί με τους καθηγητές σας, στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενός καταξιωμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ουσιαστική συμβολή στην Τουριστική Ανάπτυξη και στην εκπαίδευση των τουριστικών στελεχών του μέλλοντος.

Η προσπάθεια για επαγγελματική αποκατάσταση, βελτίωση των προσόντων και προσαρμογή των δεξιοτήτων και τεχνικών στα νέα κάθε φορά δεδομένα, γίνεται ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες. Ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσετε οι νέοι και οι νέες που επιλέξατε να εργασθείτε και να σταδιοδρομήσετε στον Τουρισμό.

Η ανάπτυξη του Τουρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Η Ελλάδα κατακτά το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και σημαντικότερους στόχους στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Διανύει νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνεχής αύξηση διεθνών αφίξεων, υψηλή προσέλευση τουριστών καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, νέες και ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με παραδοσιακές και νέες τουριστικές αγορές και αναδυόμενες οικονομίες, αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές υψηλής ποιότητας.

Στο Υπουργείο Τουρισμού, ενισχύουμε τον ρόλο της Χώρας διεθνώς και συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την Τουριστική Ανάπτυξη και τον Βιώσιμο Τουρισμό.

  • Αναβαθμίζουμε συνεχώς την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος ώστε ν΄ανταποκρινόμαστε επιτυχώς στον διεθνή ανταγωνισμό αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.
  • Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις.
  • Ανοίγουμε νέους τουριστικούς προορισμούς και αναπτύσσουμε τα θεματικά προϊόντα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
  • Επενδύουμε σταθερά στην ενίσχυση της Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσα από συνεργασίες και συνέργειες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τους τουριστικούς φορείς, διεθνείς επαφές και τον ιδιωτικό τομέα.

Στους κεντρικούς στόχους της νέας Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής που υλοποιούμε από το 2015 εντάσσεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Τουριστικής Εκπαίδευσης και κάθε εκπαιδευτικής δομής τουρισμού που ανήκει στο Κράτος, με στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών με ευρεία επιστημονική γνώση και ανεπτυγμένες δεξιότητες και προσόντα που ν΄ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

Εφαρμόζουμε στην πράξη ένα συγκροτημένο Σύστημα Μαθητείας με χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό και εναρμόνιση με τις αρχές τις αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα Επαγγελματικής Τουριστικής Εκπαίδευσης, με κανόνες και ποιοτικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικής εξειδίκευσης στον τουριστικό τομέα.

Επιδιώκουμε τον συνδυασμό της εμπειρίας με την απασχόληση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και σύγχρονων εργαλείων ψηφιακής μάθησης και κυρίως την σύνδεση των Πανεπιστημίων μας με την παραγωγική διαδικασία και τα νέα επιστημονικά δεδομένα στο τουριστικό management και marketing.

Στο πλαίσιο αυτό είμαστε έτοιμοι και υπογράφουμε πολύ σύντομα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο την παροχή τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και εκπαίδευσης σε ζητήματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας αλλά και επιμέρους τομείς, όπως νομοπαρασκευαστικές και άλλες επιτροπές, εκπαίδευση προσωπικού, κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών καθώς και ευρύτερες δράσεις συνεργασίας.

Αξιοποιούμε με τον τρόπο αυτό την επιστημονική εμπειρία, την ακαδημαϊκή έρευνα και την πολύχρονη συνεισφορά του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθιστώντας το επιστημονικό εταίρο του Υπουργείου μας σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι σύμφωνα με υπολογισμούς των τουριστικών φορέων στην Ελλάδα, κατά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 300 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού, που αντιπροσωπεύει το 20% του ΑΕΠ και το 20% επίσης των θέσεων εργασίας.

Στο Υπουργείο Τουρισμού, βήμα βήμα, ενισχύουμε τη θέση μας στο παγκόσμιο τουριστικό περιβάλλον επενδύοντας σταθερά στην Τουριστική Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση τόσο μέσω των Ανώτερων Τουριστικών Σχολών Κρήτης και Ρόδου, όσο και των 8 Δημόσιων ΙΕΚ και της Σχολής Ξεναγών, μέσω των οποίων δημιουργούμε τα νέα, άρτια εκπαιδευμένα επαγγελματικά στελέχη, που είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσουν το παρόν αλλά κυρίως το μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού. Διαμορφώνουμε δηλαδή τους τουριστικούς ηγέτες του μέλλοντος.”

 

 

 

 

 

 

 

Η Γ.Γ. Τουρισμού κα Κουρνέτα με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών (από αριστερά) κ. Χυτήρη Λ., κ. Παντελίδη Π., τον Πρύτανη κ. Γεωργόπουλο, κ. Γ., Κουρεμένο Α., κα Πέκκα – Οικονόμου Β., κ. Γεωργακέλλο Δ. και κ. Κότιο Α.