Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας

Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας

Για πρώτη φορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κωδικοποίηση νομοθεσίας του Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις των τελευταίων 100 ετών σε ένα ενιαίο ψηφιακό υπόβαθρο.
Έργο που αποτέλεσε διακύβευμα και επιδίωξη πολλών ετών, αλλά και διαφορετικών πολιτικών ηγεσιών στο Υπουργείο Τουρισμού.
 Κωδικοποιεί με σαφήνεια και καθαρότητα το καθεστώς λειτουργίας του Ελληνικού Τουρισμού με ψηφιακή πρόσβαση μέσω διαδικτύου
 Συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας καλύπτοντας κενά σε
λειτουργίες και αρμοδιότητες και απαλείφοντας αναχρονιστικές ρυθμίσεις
 Μειώνει τη γραφειοκρατία, απλοποιεί διοικητικές διαδικασίες και ενθαρρύνει την
Τουριστική Επιχειρηματικότητα
 Λειτουργεί ως προϋπόθεση και Οδικός Χάρτης για την προσέλκυση και προώθηση των Τουριστικών Επενδύσεων, την Ανάπτυξη, αλλά και την Ανταγωνιστικότητα του Εθνικού Τουριστικού Προϊόντος και
 Δίδει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες και στον τουριστικό κλάδο να έχει συγκροτημένη και σαφή εικόνα για το καθεστώς λειτουργίας του Τουρισμού, αλλά και στη Διοίκηση να
σχεδιάσει και να εφαρμόσει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα της τουριστικής πολιτικής.