Γαλάζιες σημαίες – Αναγγελίες βραβεύσεων Aκτών και Mαρινών για το 2017

Γαλάζιες σημαίες – Αναγγελίες βραβεύσεων ακτών και μαρινών για το 2017

Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει φέτος την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες, καθώς και το 25% των νέων βραβευμένων ακτών.
Αναβαθμίζουμε ποιοτικά τις τουριστικές υπηρεσίες, εναρμονιζόμενοι με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα της ήπιας ανάπτυξης και τις αρχές του Αειφόρου Τουρισμού.
Στοχεύουμε στη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται με τον Τουρισμό με κοινό στόχο την επίτευξη ακόμη υψηλότερων επιδόσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στις τρείς πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης σε σύνολο 47 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κατέχει το 25% των νέων βραβευμένων ακτών και μαρινών.

Το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει, στηρίζει και έχει θέσει υπό την αιγίδα του τις προσπάθειες αυτές, στο πλαίσιο της στρατηγικής του:

  • για την αειφόρο οικολογική διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας ακτών και μαρινών,
  • την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και τεχνολογιών σε κάθε είδος τουριστικής δραστηριότητας,
  • την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη με όφελος για την Οικονομία και τους πολίτες,
  • την προβολή της ασφαλούς από κάθε άποψη και ιδιαίτερα ελκυστικής τουριστικής εικόνας της Χώρας με στόχο την προσέλκυση νέων επισκεπτών.

Η προσπάθεια είναι κοινή και οι στόχοι σαφείς.

 

Μια υγιής τουριστική βιομηχανία συναρτάται με ένα υγιές φυσικό περιβάλλον.

 

Στο Υπουργείο Τουρισμού προχωρούμε αυτήν την στρατηγική μέσα από συνέργειες και συνεργασίες που αποδίδουν.